İkinci çeyrekte artan kazanç, BASF’nin 2017 beklentilerini yükseltti

2017 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıklayan BASF, satışlarında 16,3 milyar Euro ile geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine göre yüzde 12’lik artış gerçekleştirirken, özel kalemler öncesi FVÖK ise yüzde 32 artış ile 2,3 milyar Euro oldu.

İkinci çeyrekte artan kazanç, BASF’nin 2017 beklentilerini yükseltti

BASF’nin ikinci çeyrek sonuçlarına göre hisse başına kazanç yüzde 37 artış ile 1,63 Euro olurken, düzenlenmiş hisse başına kazanç ise aynı oranda artarak 1,78 Euro oldu. İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit ise, 2017 yılının ikinci çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 29 artış ile 3,0 milyar Euro'ya yükseldi

 

İkinci çeyrekte elde edilen olumlu sonuçlar doğrultusunda BASF, 2017 yılı için özel kalemler öncesi FVÖK'ün önceki yılın sonuçlarını önemli ölçüde aşması bekliyor.

 

BASF, 2017 yılının ikinci çeyreğini de önceki yılın aynı dönemine oranla satışlarda ve kazançlarda önemli bir artışla kapattı. BASF SE İcra Kurulu Başkanı Dr. Kurt Bock ikinci çeyrek sonuçları ile ilgili olarak, "Pozitif talep trendi, 2017 yılının ikinci çeyreğinde devam etti. Üst üste beş çeyrektir bir önceki yıla oranla satış hacmimizi artırıyoruz. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğiyle karşılaştırdığımızda, satışlarımızı ve kazançlarımızı önemli ölçüde artırdık." dedi.

 

BASF Group'un satışları, 2016 yılının ikinci çeyreğine oranla yüzde 12'lik artışla 16,3 milyar Euro'ya yükseldi. Bunun büyük ölçüde nedeni yüksek fiyatlar ve hacimler olurken, yüksek hammadde maliyetlerinin bulunduğu bir ortamda şirket, satış fiyatlarını ise yüzde 7 oranında artırdı. Bu artış, özellikle Kimyasal Ürünler segmentindeki yüksek fiyatlarla desteklendi ve satış hacmi 3 artış gösterdi. Ayrıca, kur etkilerinin satış üzerinde olumlu bir etkisi oldu ve portföy etkileri ile benzer bir şekilde yüzde 1'lik artış sağladı.

 

İkinci çeyrekte özel kalemler öncesi faaliyet gelirleri (FVÖK) önceki yıla oranla yüzde 32 artarak 2,3 milyar Euro seviyesine yükseldi. Bu keskin yükseliş özellikle Kimyasal Ürünler ve Petrol ve Gaz segmentlerinde önemli ölçüde yükseliş gösteren kazançlar neticesinde meydana geldi. Bu artışa, Performans Ürünleri, Fonksiyonel Malzemeler ve Çözümler ve Bikti Koruma segmentlerindeki kazançların düşmesi olumsuz etkide bulundu, ancak yaşanan gelişmeler neticesinde dengelendi.

 

Net gelir ise, önceki yılın 404milyon Euro'luk seviyesini aşarak 1,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Hisse başına kazançlar, önceki yılın aynı çeyreğinde 1,19 Euro iken, 2017 yılının ikinci çeyreğinde 1,63 Euro oldu ve özel kalemler ve maddi olmayan duran varlıkların amortismanı için düzenlenen hisse başına kazanç 1,78 Euro oldu. Bu kazanç 2016 yılının aynı döneminde 1,30 Euro’ydu.

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit, 2016 yılının ikinci çeyreğinde 2,3 milyar Euro iken 2017 yılının ikinci çeyreğinde 3,0 milyar Euro'ya yükseldi. Serbest nakit akışı ise 2,1 milyar Euro olurken, önceki yılın aynı çeyreğinde bu rakam 1,3 milyar Euro'ydu. Bu artış, büyük oranda yüksek net gelir neticesinde elde edildi.

 

2017 yılı genel görünümü

Yılın ilk yarısında gerçekleşen olumlu makroekonomik gelişme neticesinde BASF, 2017 yılının temel koşullarına ilişkin olarak artık daha olumlu bir genel görüşe sahip olduğunu açıkladı. Şirketin, 2017 yılında global ekonomik ortama yönelik beklentileri ise şu şekilde gerçekleşti:

Gayrisafi yurtiçi hasılada büyüme beklentisi artış göstererek yüzde 2,3’ten yüzde 2,5’e, endüstriyel üretimde büyüme beklentisi de aynı şekilde yüzde 2,3’ten yüzde 2.5’e yükseldi. Kimyasal üretiminde büyüme ise daha önceki beklentiler ile aynı kaldı. Ortalama Euro/Dolar paritesi için daha önceki beklenti 1 Euro = 1,05 Dolar iken bu rakam 1,10 Dolar’a yükseldi. Yıl içerisinde ortalama Brent petrol fiyatının ise varil başına daha önceki tahminlere göre 5 dolar daha az olacağı 50 Dolar seviyesine geleceği tahmin ediliyor.

 

BASF SE İcra Kurulu Başkanı Dr. Kurt Bock ayrıca, "Yılın tamamında satışlarda en az yüzde 6 olmak üzere önemli bir artış beklemeye devam ediyoruz. Yılın ilk altı ayındaki bu önemli kazanç artışı dikkate alındığında, artık 2017 yılında özel kalemler öncesi FVÖK'te en az yüzde 11 olmak üzere dikkate değer bir artış bekliyoruz." dedi.

 

2017 yılının ikinci yarısında, 2016 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında özel kalemler öncesi FVÖK'te küçük bir artış beklediklerini belirten Bock ayrıca " Bu tahmin, ivme kaybetmesi muhtemel olan Kimyasal Ürünler segmentinde 2017 yılının ilk yarısındaki iyi gelişmeler ve ayrıca petrol fiyatı ve Amerikan dolarının beklenenden daha zayıf olmasını dikkate alıyor. Bu faktörler, BASF'nin kazancı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip." Şeklinde konuştu.

 

Segmentlerdeki gelişmeler

Kimyasal Ürünler segmentindeki satışlar, 2016 yılının ikinci çeyreğine oranla yüzde 25 artarak 4,0 milyar Euro'ya ulaştı. Bunun nedeni ise büyük ölçüde özellikle Monomerler bölümündeki son derece yüksek fiyatlar oldu. Kur etkilerinin satışlar üzerinde olumlu bir etkisi bulunurken, hacimler ise bir parça azalma gösterdi. 1,1 milyar Euro olarak gerçekleşen özel kalemler öncesi FVÖK, özellikle Monomerler ve Petrokimyasal Ürünler bölümlerindeki yüksek marjlar aracılığıyla 2016 yılının ikinci çeyreğine oranla 662 milyon Euro arttı. Sabit maliyetler ise, genel olarak bir parça azalırken yılın ilk yarısındaki satışlar yüzde 30 artarak 8,2 milyar Euro'ya yükseldi. Özel kalemler öncesi FVÖK, özellikle yüksek marjlar ve hacimler sayesinde 1.2 milyon Euro artarak 2,1 milyar Euro'ya yükseldi.

 

Performans Ürünleri segmentinde ise satışlar, tüm bölümlerdeki fiyat artışları ve ayrıca hacim artışları nedeniyle önceki yılın ikinci çeyreğini yüzde 4 aşarak 4,1 milyar Euro oldu. Kur etkilerinin satış üzerinde olumlu bir etkisi olurken, portföy etkileri satışların artışını yavaşlattı. Özellikle artan hammadde fiyatları ve iş alanlarındaki zorlu pazar koşulları nedeniyle devam eden marj baskısı, özel kalemler öncesi FVÖK'ün 107 milyon Euro azalarak 405 milyon Euro'ya gerilemesine neden oldu. Yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 8,4 milyar Euro'luk satışlar ise önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 6 daha yüksek oldu. Özel kalemler öncesi FVÖK ise 147 milyon Euro azalarak 920 milyon Euro'ya geriledi.

 

Fonksiyonel Malzemeler ve Çözümler segmentinde ikinci çeyrek satışları, yüzde 12 artarak 5,3 milyar Euro'ya yükseldi. Bu gelişme büyük ölçüde satış hacimlerindeki artış, Aralık 2016'da Albemarle'den satın alınan Chemetall şirketi ve yüksek fiyatlar neticesinde meydana geldi. Kur etkileri de satışları desteklerken, BASF, otomotiv endüstrisine olan satış hacmini artırdı. Özel kalemler öncesi FVÖK 113 milyon Euro azalarak 422 milyon Euro'ya geriledi. Katalizörler bölümündeki kazanç artışı ve Chemetall şirketinin katkısı, genel olarak düşük marjları ve yüksek sabit maliyetleri kısmen telafi ederken yılın ilk yarısındaki satışlar yüzde 15 artarak 10,5 milyar Euro'ya yükseldi. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise özel kalemler öncesi FVÖK 38 milyon Euro azalarak 953 milyon Euro'ya geriledi.

 

Bitki Korumasegmentinde satışlar, önceki yılın ikinci çeyreğine oranla yüzde 5 artarak 1,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu durum, olumlu kur etkilerine ek olarak özellikle Kuzey Amerika ve Doğu Avrupa'daki yüksek hacimler neticesinde meydana geldi. Fiyatlar, 2016 yılının ikinci çeyreğine oranla bir parça düşüş gösterirken, 2016 yılının aynı çeyreğiyle karşılaştırıldığında özel kalemler öncesi FVÖK, 48 milyon Euro azalarak 272 milyon Euro'ya düştü. Diğer faktörlerin yanı sıra bu durumun nedeni büyük ölçüde, farklı bir ürün karışımı nedeniyle ortaya çıkan daha düşük marj ortalaması oldu. Yılın ilk yarısında satışlar, önceki yıla oranla yüzde 4 artarak 3,4 milyar Euro'ya yükseldi. Özel kalemler öncesi FVÖK ise 106 milyon Euro azalarak 805 milyon Euro'ya geriledi.

 

2016 yılının ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında Petrol ve Gaz segmentindeki satışlar ise, özellikle artan hacimler ve fiyatlar nedeniyle yüzde 32 gibi önemli bir artışla 814 milyon Euro'ya yükseldi. Hacimlerdeki bu artış, Haziran ayında Libya'daki bir offshore vince ek olarak yüksek gaz satış hacmi neticesinde oluştu. Üretim hacimleri, önceki yılın ikinci çeyrek seviyesini yakalarken, özel kalemler öncesi FVÖK 89 milyon Euro artarak 183 milyon Euro'ya yükseldi. Bunun nedeni büyük ölçüde, yüksek fiyatlar ve satış hacimleri oldu. Net gelirde de önemli bir artış yaşandı. Yılın ilk yarısındaki satışlar, önceki yıla oranla yüzde 34 artarak 1,6 milyar Euro'ya yükseldi. Özel kalemler öncesi FVÖK, 193 milyon Euro artarak 353 milyon Euro'ya yükseldi.

 

Diğer segmentindeki satışlar, düşük hammadde ticareti nedeniyle önceki yılın ikinci çeyreğinin yüzde 2 gerisinde kalarak 476 milyon Euro oldu. Ağırlıklı olarak uzun vadeli teşvik programının değerleme etkileri nedeniyle, özel kalemler öncesi FVÖK 61 milyon Euro yükselerek eksi 151 milyon Euro olarak gerçekleşti. Diğer segmentinde yılın ilk yarısında gerçekleştirilen satışlar, önceki yılın aynı dönemini %13 aşarak 1,1 milyar Euro oldu. Özel kalemler öncesi FVÖK 30 milyon Euro artarak eksi 401 milyon Euro oldu.

 

 

BASF Hakkında

BASF olarak sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratıyoruz. Ekonomik başarıyı, sosyal sorumluluk ve çevre korumasıyla birleştiriyoruz. Yaklaşık 114.000 BASF Grup çalışanı, neredeyse her ülke ve sektörde faaliyet gösteren müşterilerimizin başarısı için gayret gösteriyor. Ürün portföyümüz; Kimyasallar, Performans Ürünleri, Fonksiyonel Ürün ve Çözümler, Tarımsal Çözümler ile Petrol ve Gaz şeklinde beş segment altında toplanıyor. BASF 2016’da 58 milyar Avro’yu aşkın yıllık satış rakamına ulaştı. BASF hisseleri Frankfurt borsası (BAS), Londra borsası (BFA) ve Zürih borsasında (BAS) işlem görmektedir.

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
Tesla Şirketi Ne Zaman Otonom Tır Tanıtımını Yapacak?
Tesla Şirketi Ne Zaman Otonom Tır Tanıtımını Yapacak?
Moto Z2 Force Modeli Görüntülendi.
Moto Z2 Force Modeli Görüntülendi.